slide

Phân bón sẽ được áp 5% thuế VAT

Bộ Tài chính cho biết tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 Luật thuế, phân bón sẽ được chuyển sang đối tượng chịu thuế VAT với thuế suất ưu đãi 5%.

06/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

PVFCCo công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 (10% còn lại).

29/05/2018