slide

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

10/09/2018

Bầu HĐQT cũng phải vì thực chất

3 mùa đại hội đồng cổ đông đã trôi qua kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, nhưng hiện vẫn có những thắc mắc hoặc cách hiểu chưa đúng về các quy định liên quan đến bầu cử và nhiệm kỳ của hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát, tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập. Báo Đầu tư Chứng khoán đã trao đổi với luật sư Trần Hồng Phúc, Công ty Luật Nguyễn Chiến, Đoàn luật sư Hà Nội về các nội dung này.

04/08/2018

PVFCCo tiếp tục tăng trưởng ổn định

Do ảnh hưởng của giá dầu tăng, nên trong 6 tháng đầu năm 2018, giá khí đầu vào cho sản xuất của PVFCCo đã tăng hơn khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng hơn khoảng 24% so với giá kế hoạch năm 2018.

04/08/2018

6 tháng, DPM lãi trước thuế 465 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm

Tổng doanh thu năm 2018 của DPM dự kiến đạt khoảng 8.954 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 676 tỷ đồng, vượt 4,4% và 53% so với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua.

04/08/2018