slide

Chương trình Thử nghiệm thẻ kiểm tra sản phẩm Đạm Phú Mỹ

Nhằm mục đích giúp bà con nông dân xác định được hàng phân bón Phú Mỹ chính hiệu, PVFCCo có kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống mã vạch mã số bên ngoài và bên trong bao phân bón Phú Mỹ.

Trong thời gian từ 10/8/2015 đến 05/09/2015, PVFCCo sẽ thử nghiệm chương trình này cho sản phẩm Đạm Phú Mỹ. Đồng thời, trong thời gian này, PVFCCo cũng triển khai chương trình khuyến mại "Thử nghiệm thẻ kiểm tra sản phẩm Đạm Phú Mỹ".

Nội dung thể lệ chương trình: xem tại đây