slide

Bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ

PVFCCo cung cấp bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ gồm các sản phẩm đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ, SA Phú Mỹ, có chất lượng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho từng loại cây trồng theo từng thời kỳ sinh trưởng và từng vùng thổ nhưỡng.

Đạm Phú Mỹ

Sản phẩm được đóng trong bao bì hai lớp, lớp ngoài PP, lớp trong PE hoặc HDPE/LDPE, khối lượng tịnh 50 kg.

NPK Phú Mỹ

NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE; NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE; NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE; NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE, NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE...

Kali Phú Mỹ

Kali Phú Mỹ