slide

Hóa chất PVFCCo

Sản phẩm

-         Hóa chất cơ bản:

o   Axít sun-phua-ric (H2SO4)

o   Axít photphoric (H3PO4)

o   Xút ăn da (NaOH)

o   Sô đa (Na2CO3)

o   Amoniắc lỏng (NH3)

-         Hóa chất chuyên dụng ngành Dầu khí:

o   Chất phá nhũ tương (Demulsifiers)

o    Chất chống sủi bọt (Antifoams)

o    Chất hạ nhiệt độ đông đặc (Pour point depressants)

o    Chất ức chế ăn mòn (Corrosion Inhibitors)

-         Nhựa và hóa chất khác:

o   Hạt nhựa polypropylene (PP), hạt nhựa polyethylene terephthalate (PET)

o   Các hóa chất cho nhà máy đạm: UFC85, xúc tác

o   Các hóa chất cho nhà máy điện.

o   CO2 thực phẩm, công nghiệp

Khách hàng:

       

      

Các cơ sở sản xuất hóa chất của PVFCCo:

-         Xưởng pha trộn, đóng gói hóa chất chuyên dụng

o   Địa điểm: Khu công nghiệp Đông xuyên, Bà rịa – Vũng tàu

o   Công suất: 4.000 tấn sản phẩm/năm, theo công nghệ và tiêu chuẩn của Baker Hughes toàn cầu

o   Vận hành thương mại: từ tháng 5/ 2014

-         Xưởng sản xuất UFC85:

o   Địa điểm: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

o   Công suất: 25.000 Tấn Formaldehyde/năm ~ 15.000 tấn UFC85/năm

o   Vận hành thương mại: từ tháng 12/2015

Dự án về hóa chất của PVFCCo:

-          Xưởng Amoniắc mở rộng:

o   Địa điểm: Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

o   Công suất: 90.000 Tấn/năm (tăng thêm)

o   Vận hành thương mại: năm 2017

Về đầu trang