slide

Dịch vụ

PVFCCo cung cấp những dịch vụ như: Giao nhận, bốc xếp, kho bãi, đào tạo kỹ thuật...

Hình ảnh minh họa hệ thống kho trung chuyển của PVFCCo, sức chứa 250.000 tấn.


Về đầu trang