slide

NPK PHÚ MỸ

Bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ
PVFCCo cung cấp bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ gồm các sản phẩm đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ, SA Phú Mỹ, có...
Đạm Phú Mỹ
Sản phẩm được đóng trong bao bì hai lớp, lớp ngoài PP, lớp trong PE hoặc HDPE/LDPE, khối lượng tịnh 50 kg.
NPK Phú Mỹ
NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE; NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE; NPK Phú Mỹ 25-5-5+TE; NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE, NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE...
Xem tất cả»
Hóa chất PVFCCo
Sản phẩm - Hóa chất cơ bản - Hóa chất chuyên dụng ngành Dầu khí - Nhựa và hóa chất khác
Xem tất cả»
Dịch vụ
PVFCCo cung cấp những dịch vụ như: Giao nhận, bốc xếp, kho bãi, đào tạo kỹ thuật...
Xem tất cả»