slide

Thông báo dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP thông báo Dự thảo Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

05/04/2017

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông 2017

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông 2017.

05/04/2017

Lãnh đạo PVFCCo tham dự và tiếp xúc Nhà đầu tư tại sự kiện Vietnam Access Day 2017

Vào ngày 2/3/2016, ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT TCT đã đại diện Ban lãnh đạo TCT cùng Tổ IR gặp mặt các quỹ đầu tư lớn tham dự sự kiện Vietnam Access Day 2017 (VAD 2017) - Diễn đàn kết nối đầu tư do Công ty Chứng khoán Bản Việt tổ chức.

03/03/2017

Công bố thông tin chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

PVFCCo công bố thông tin chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

15/02/2017