slide

Lãnh đạo PVFCCo tham gia chuỗi sự kiện tiếp xúc nhà đầu tư

Trong các ngày từ 26/2 -28/2/2018 và 13/3/2018, ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT TCT đã đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cùng thành viên HĐQT độc lập và Tổ IR tham dự chuỗi chương trình tiếp xúc nhà đầu tư nhằm cập nhật tình hình hoạt động, triển vọng kinh doanh tới các cổ đông và giới thiệu cơ hội đầu tư tới các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài tại Singpapore và sự kiện Vietnam Access Day tại Tp HCM.

14/03/2018