slide

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2016

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí thông báo đến quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2016

05/05/2017

DPM kỷ niệm 14 năm ngày thành lập, đẩy mạnh tiến độ dự án trọng điểm

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, vừa kỷ niệm 14 năm ngày thành lập (28/03/2003-28/3/2017).

11/04/2017

Thông báo dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP thông báo Dự thảo Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

05/04/2017

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông 2017

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông 2017.

05/04/2017