slide

Thông báo Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành kế hoạch 2017

07/11/2017


TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố thông tin về việc Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành kế hoạch năm 2017. Chi tiết xem tại đây.