slide

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2013

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán DPM) công bố thông tin Nghị quyết ngày 16/9/2013 của HĐQT Tổng công ty về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013. Nội dung chi tiết xem tại đây