slide

Báo cáo tài chính công ty 2011

Ngày đăng:05/10/2012

Báo cáo tài chính Quý 1/2012

Thông tin chi tiết về BCTC quý 1/2012, vui lòng download tại đây

Ngày đăng:25/04/2012

Báo cáo tài chính 2011 sau kiểm toán

Thông tin chi tiết về BCTC sau kiểm toán, vui lòng download theo đường link dưới đây: - BCTC 2011 sau kiểm toán (Công ty mẹ): download - BCTC 2011 sau kiểm toán (Hợp nhất): download

Ngày đăng:27/03/2012

BCTC Hợp nhất quý 4/2011 (trước kiểm toán)

Thông tin chi tiết về BCTC hợp nhất quý 4/2011 (trước kiểm toán) vui lòng download tại đây

Ngày đăng:10/02/2012