slide

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013

Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013...

Ngày đăng:14/05/2013

BCTC quý 1 (công ty mẹ)

Ngày đăng:26/04/2013

Báo cáo tài chính 2012 (sau kiểm toán)

Thông tin chi tiết về BCTC 2012 (sau kiểm toán), vui lòng download ...

Ngày đăng:11/03/2013

Báo cáo tài chính Q4/2012 (trước kiểm toán)

Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính quý 4/2012 (trước kiểm toán), vui lòng download tại đây

Ngày đăng:20/02/2013