Tin tức

Bầu HĐQT cũng phải vì thực chất

3 mùa đại hội đồng cổ đông đã trôi qua kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, nhưng hiện vẫn có những thắc mắc hoặc cách hiểu chưa đúng về các quy định liên quan đến bầu cử và nhiệm kỳ của hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát, tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập. Báo Đầu tư Chứng khoán đã trao đổi với luật sư Trần Hồng Phúc, Công ty Luật Nguyễn Chiến, Đoàn luật sư Hà Nội về các nội dung này.

Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»