Tin tức

Lãnh đạo PVFCCo tham gia chuỗi sự kiện gặp mặt nhà đầu tư tại Anh và Mỹ

Từ ngày 30/5 -9/6/2017, ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT đã đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cùng Tổ IR tham dự chuỗi sự kiện tiếp xúc cổ đông và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tại các trung tâm tài chính tại London (Anh), New York, Sans Francisco, Chicago và Boston (Mỹ).

Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»