Đạm Phú Mỹ
  (0 Đánh giá)
  Mã số:

  00056

  Loại phân:

  Phân urê

  Hàm lượng dinh dưỡng:

  Đạm tổng số (Nts): 46,3%
  Biuret: 1%
  Độ ẩm: 0,4%

  Phương thức sử dụng:

  Bón rễ (h,v)

  Thời hạn sử dụng:36 tháng

   

    Cây lương thực:

    Bón lót: 50 - 200 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

    Cây công nghiệp:

    Bón lót: 50 - 500 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

    Cây ăn quả (trái):

    Bón lót: 50 - 500 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 800 kg/ha/vụ

    Cây rau, màu:

    Bón lót: 50 - 200 kg/ha
    Bón thúc: 50 - 300 kg/ha/vụ

  Sản phẩm tương tự
  Liên hệ với chúng tôi