Tin tức

DPM được vinh danh Top 3 DNNY nhóm Midcap có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2017

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Mã ck DPM) vừa được các định chế tài chính bình chọn trong Top 3 DNNY nhóm Midcap có hoạt động IR tốt nhất năm 2017 do đã tuân thủ nghiêm túc hoạt động công bố thông tin theo quy định và thực hiện tốt các hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR).

Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»
Xem tất cả»