slide

Tin tức

PVFCCo hỗ trợ nạn nhân bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh

tong quan

Vào ngày 15/9/2017, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió cấp 11-12, giật cấp 15, tâm bão kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về con người, tài sản tại các tỉnh này....