slide

Tin tức

UpRace 2019: Team Đạm Phú Mỹ “chạy bằng trái tim”

tong quan

Với phương châm “Khỏe bản thân, giúp cộng đồng”, CBCNV-NLĐ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tích cực tham gia dự án chạy bộ vì cộng đồng UpRace 2019. ...