slide

Thử nghiệm thẻ kiểm tra sản phẩm Đạm Phú Mỹ

Nhằm mục đích giúp bà con nông dân xác định được hàng phân bón Phú Mỹ chính hiệu, PVFCCo có kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống mã vạch mã số bên ngoài và bên trong bao phân bón Phú Mỹ. Trong thời gian từ 10/8/2015 đến 05/09/2015, PVFCCo sẽ thử nghiệm chương trình này cho sản phẩm Đạm Phú Mỹ. Đồng thời, trong thời gian này, PVFCCo cũng triển khai chương trình khuyến mại
"Thử nghiệm thẻ kiểm tra sản phẩm Đạm Phú Mỹ". Nội dung thể lệ chương trình: xem tại đây

Bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ
PVFCCo cung cấp bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ gồm các sản phẩm đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ, SA Phú Mỹ, có...
Thông báo về việc thay đổi thời gian Chương trình khuyến mãi Thử nghiệm thẻ kiểm tra sản phẩm Đạm Phú Mỹ
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, phân bón Phú Mỹ) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian Chương trình khuyến mãi...
Chương trình Thử nghiệm thẻ kiểm tra sản phẩm Đạm Phú Mỹ
Nhằm mục đích giúp bà con nông dân xác định được hàng phân bón Phú Mỹ chính hiệu, PVFCCo có kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống mã vạch...
Xem tất cả»
Hóa chất PVFCCo
Sản phẩm - Hóa chất cơ bản - Hóa chất chuyên dụng ngành Dầu khí - Nhựa và hóa chất khác
Xem tất cả»
Dịch vụ
PVFCCo cung cấp những dịch vụ như: Giao nhận, bốc xếp, kho bãi, đào tạo kỹ thuật...
Xem tất cả»