slide

Sản phẩm và dịch vụ

Hiện nay Tổng Công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ sau:

1. Các sản phẩm phân bón:
Sản phẩm chính: phân đạm Urê thương hiệu Đạm Phú Mỹ do Nhà máy Đạm Phú Mỹ sản xuất.
Các loại sản phẩm phân bón khác: NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, SA Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ.

2. Các sản phẩm hóa chất và khác:
Các sản phẩm hóa chất phục vụ cho ngành dầu khí
Bao bì: Do Công ty Bao bì Đạm Phú Mỹ sản xuất.
Sản phẩm khác: điện (điện dư từ Nhà máy Đạm Phú mỹ, được hòa lên mạng điện lưới quốc gia).

3. Dịch vụ
Kho cảng, giao nhận, bốc xếp, kho bãi, quản lý nhà....
 

Loại hàng

Giá

Ngày

 

I. Urê hạt trong (FOB)

USD/Tấn

Urê Baltic

280-285

10/04/2014

Urê Yuzhnyy

290-305

10/04/2014

Đông Nam Á

305-320

10/04/2014

Trung Quốc

290-295

10/04/2014

II. Urê hạt đục (FOB)

USD/Tấn

Đông Nam Á

315-315

10/04/2014

Trung Quốc

300-305

10/04/2014

III. Giá trong nước (KV ĐNB)

đồng/kg

Đạm Phú Mỹ

7.800

10/04/2014

NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S)

10.200 - 10.300

10/04/2013

Urê TQ

7.450 - 7.500

10/04/2014

Kali C.I.S (bột)

7.400-7.500

10/04/2014

NPK Phil

11.600 - 11.700

10/04/2014

 
Đạm Phú Mỹ
I. Quy cách bao gói:Sản phẩm được đóng trong bao bì hai lớp, lớp ngoài PP, lớp trong PE hoặc HDPE/LDPE, khối lượng tịnh 50 kg...
NPK Phú Mỹ
NPK 16-16-8+13S, NPK 16-7-17+Bo+Te, NPK 15-15-15; NPK 12-10-9+TE; NPK 16-20-0+TE
Kali Phú Mỹ
Kali Phú Mỹ
Xem tất cả»
Hóa chất
Sản phẩm - Hóa chất cơ bản - Hóa chất chuyên dụng ngành Dầu khí - Nhựa và hóa chất khác
Xem tất cả»
Dịch vụ
Ngoài những sản phẩm chính đã tung ra thị trường, công ty chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ như: Giao nhận, bốc xếp, kho bãi, đào tạo kỹ thuật, dịch vụ quản lý bất động sản...
Xem tất cả»