slide

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3765 079  -  0292 3765 080               - Fax: 0292  3765 078       

Website: www.psw.vn

Tên viết tắt: PVFCCo SW

Ngày thành lập: 08/07/2004.

Chuyển đổi thành Công ty cổ phần: 31/12/2010

Vốn điều lệ: 170 tỷ đồng.

Mã cổ phiếu: PSW

Cơ cấu cổ đông:

PVFCCo: 75%.

Cổ đông chiến lược:  20%.

CBCNV: 5%.

Khu vực thị trường được giao quản lý:

12 tỉnh/thành phố Tây Nam Bộ - từ Tiền Giang đến Cà Mau.

Các đại lý, bà con nông dân...tại khu vực này xin liên hệ với PVFCCo SW.

Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh các loại phân bón và các sản phẩm hoá chất;

Kinh doanh hàng nông - lâm sản; các dịch vụ kỹ thuật trong kinh doanh phân bón và các sản phẩm hoá chất liên quan (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh);

Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô, đường thủy nội địa;

Kinh doanh kho bãi, bất động sản.