slide

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Địa chỉ: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 0256 3848 488                                   - Fax : 0256 3848 588

Tên viết tắt: PVFCCo Central

Website: www.pce.vn

Ngày thành lập: 15/08/2008;

Chuyển đổi thành Công ty cổ phần: 31/12/2010.

Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng.

Mã chứng khoán: PCE

Cơ cấu cổ đông:

 PVFCCo chiếm 75% vốn điều lệ;

Cổ đông chiến lược (02 cổ đông) chiếm 10% vốn điều lệ;

Cổ đông là CBNV chiếm 15% vốn điều lệ.

Khu vực thị trường được giao quản lý:

Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm: 8 tỉnh duyên hải Miền Trung (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), và 3 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk).

Các đại lý, bà con nông dân...tại khu vực này xin liên hệ với Công ty PVFCCo Central.

Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh các mặt hàng nông, lâm sản; kinh doanh các loại phân bón, các sản phẩm hóa chất (trừ hóa chất bảng 1); dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất liên quan; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô, đường thủy nội địa; kinh doanh kho bãi…