slide

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Tên viết tắt: PVFCCo North

Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02435 378 256                        -Fax: 02435 378 255

Website:http://pmb.vn

Ngày thành lập: 27/12/2007.

Chuyển đổi thành Công ty cổ phần: 30/01/2011.

Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông: PVFCCo chiếm 75% vốn điều lệ;

Cổ đông chiến lược (06 cổ đông) chiếm 15% vốn điều lệ;

Cổ đông là CBCNV chiếm 10% vốn điều lệ.

Khu vực thị trường được giao quản lý:

29 tỉnh và thành phố thuộc khu vực Miền Bắc, từ Quảng Bình trở ra phía Bắc;

Các đại lý, bà con nông dân... tại khu vực này xin liên hệ với PVFCCo North.

Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh các loại phân bón và các sản phẩm hoá chất khác;

Mua bán hàng nông – lâm sản;

Các loại dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hoá chất khác có liên quan;

Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô, đường thuỷ nội địa;

Kinh doanh dịch vụ kho bãi.