slide

Ban Quản lý dự án

Chi nhánh PVFCCo - Ban Quản lý dự án chuyên ngành phân bón và hoá chất ( gọi tắt là Ban Quản lý dự án/Ban QLDA) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc PVFCCo.

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 17/07/2015.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chức năng nhiệm vụ chính: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của PVFCCo trong việc lập và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.